Türkiye Sosyal Girisim Sektörü Arastırması


Türkiye Sosyal Girişim Sektörü Araştırması, British Council tarafından desteklenen; TED Üniversitesi liderliğinde, Ashoka Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Mikado ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen bir araştırmadır.

 

Araştırma ile Türkiye'de sosyal girişim sektörünün mevcut durumu ve potansiyelinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Araştırma sonuçları, sosyal girişimciliğe elverişli ortamın yaratılmasına yönelik politika önerileri geliştirilmesini sağlayacak ve sosyal girişim faaliyetlerinin gelişimini ölçmek için temel oluşturacaktır.

 

Katkınız ve sağladığınız bilgiler anonimleştirilerek, sadece akademik amaçlı kullanılacak, herhangi ticari bir amaç doğrultusunda üçüncü kişilere kesinlikle aktarılmayacaktır. Sonuç raporu tüm kamuoyuyla paylaşılacaktır.

 

Sorular çoktan seçmelidir. Tamamlanması ortalama 15 dakika sürecek bu ankete sağlayacağınız değerli katkı için teşekkür ederiz.